ภาพข่าว
15/01/2557
บริษัท นิยมพานิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท นิยมพานิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 50  คน โดยมอบเสื้อโปโลให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556