ภาพข่าว
15/01/2557
บริษัท สามชุมวัฒนยนต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัท สามชุมวัฒนยนต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบเสื้อโปโลสีส้มให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 175 คน