ภาพข่าว
15/01/2557
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกาชาดจังหวัดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกาชาดจังหวัดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมอบเสื้อโปโล ให้ผู้บริจาคโลหิตเป็นที่ระลึก มีผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 54 คน