ภาพข่าว
27/12/2556
บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์(1999) จำกัด จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการแข่งขัน สพฐ.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 9
บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์(1999) จำกัด จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการแข่งขัน สพฐ.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 9 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) จำนวน 1 ทีม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556