ภาพข่าว
17/12/2556
หจก.เถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
หจก.เถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเถิน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 200 คน โดยมอบเสื้อโปโลให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556