ภาพข่าว
17/12/2556
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเคียงศิริ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556