ภาพข่าว
28/11/2556
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเฉลิมราษฎร์ประชาอุทิศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556