ภาพข่าว
28/11/2556
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาล โดยมอบหมอนผ้าห่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 18 ตุลาคม 2556