ภาพข่าว
27/11/2556
บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเสื้อโปโลให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556