ภาพข่าว
30/10/2556
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค ให้กับนักเรียน
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา จำนวน 200 ใบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556