ภาพข่าว
30/10/2556
หจก.นิวมอเตอร์ไบค์ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
หจก.นิวมอเตอร์ไบค์ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง และโรงเรียนบ้านท่าแดง จำนวน 34 ทุน ในเดือนสิงหาคม 2556