ภาพข่าว
17/10/2556
บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 4 โรงเรียน 1.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 2.โรงเรียนนิคมวิทยา 3.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 4.โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556