ภาพข่าว
17/10/2556
บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง
บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 10 ทุน ในเดือนกันยายน 2556