ภาพข่าว
15/10/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหนองม่วง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหนองม่วง) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556