ภาพข่าว
15/10/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรประทาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรประทาย มีผู้เข้าร่วมเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน โดยมอบหมวกกันน๊อคให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 ใบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556