ภาพข่าว
15/10/2556
บริษัท เอส ซี เอ็น มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ
บริษัท เอส ซี เอ็น มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน และได้มอบหมวกกันน๊อคให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 ใบ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556