ภาพข่าว
15/10/2556
บริษัท เอส ซี เอ็น มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม
บริษัท เอส ซี เอ็น มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน และมอบหมวกกันน๊อคให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 ใบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556