ภาพข่าว
15/10/2556
บริษัท เอส ซี เอ็น มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556