ภาพข่าว
14/10/2556
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบถุงยังชีพกว่า 10,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี อยุธยา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ สระแก้ว โดยได้รับเกียรติจากผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เข้าร่วมมอบถุงยังชีพผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด