ภาพข่าว
14/10/2556
บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับประชาชน
บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยองที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 5 ชุมชน ชุมชนทับมา, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนระยองเลค
ชุมชนหลังบิ๊กซี, ชุมชนแดนใหม่ ในวันที่