ภาพข่าว
16/09/2556
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 207 คน มอบหมอนผ้าห่ม และแผ่นรองนอนให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2556