ภาพข่าว
16/09/2556
บริษัท เอ็ม มอเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)
บริษัท เอ็ม มอเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง) จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556