ภาพข่าว
16/09/2556
บริษัท สหวัสส์ มอเตอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนปราสาททองวิทยา
บริษัท สหวัสส์ มอเตอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนปราสาททองวิทยา จำนวน 20 ทุน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556