ภาพข่าว
10/09/2556
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมมอบหนังสือห้องสมุดให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 5 จังหวัด
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด  จัดกิจกรรมมอบหนังสือห้องสมุดให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล, จังหวัดพัืทลุง, จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 84 โรงเรียน และมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556