ภาพข่าว
09/09/2556
บริษัท สหวัสส์ มอเตอร์ จำกัด จังหวัดอยุธยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา
บริษัท สหวัสส์ มอเตอร์ จำกัด จังหวัดอยุธยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา จำนวน 20 ทุน เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2556