ภาพข่าว
09/09/2556
บริษัท เอ็ม.มอเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมมอบชุดคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
บริษัท เอ็ม.มอเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมมอบชุดคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง) จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556