ภาพข่าว
09/09/2556
บริษัท เดชากลการบ้านนา จำกัด จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก
บริษัท เดชากลการบ้านนา จำกัด จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 91 ถุง โดยมอบหมวกกันน๊อคให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556