ภาพข่าว
09/09/2556
บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จำกัด จังหวัด ชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จำกัด จังหวัด ชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี มีเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 129 คน โดยมอบข้าวสารภัทรพัฒน์ ให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556