ภาพข่าว
26/08/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดสระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 64 คน โดยมอบเสื้อโปโลให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556