ภาพข่าว
26/08/2556
บริษัท เอส.ซี.เอ็น. มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
บริษัท เอส.ซี.เอ็น. มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ร่วมเข้าบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 31 คน โดยมอบหมวกกันน๊อคให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556