ภาพข่าว
22/08/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556