ภาพข่าว
22/08/2556
ห้างหุ้นสว่นจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ห้างหุ้นสว่นจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 200 คน โดยมอบเสื้อโปโลสีฟ้าเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556