ภาพข่าว
29/07/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวมอเตอร์ไบค์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องเล่นสนาม ให้กับโรงเรียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวมอเตอร์ไบค์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องเล่นสนาม ให้กับโรงเรียนบ้านกล้วย และ โรงเรียนบ้านสะแกงาม โรงเรียนละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556