ภาพข่าว
29/07/2556
บริษัท พระแสงปิยะกลการ จำกัด(ในเครือบ้านดอนปิยะ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท พระแสงปิยะกลการ จำกัด(ในเครือบ้านดอนปิยะ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 15 คน โดยมอบหมอนผ้าห่มให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 8 กรกรฎาคม 2556