ภาพข่าว
29/07/2556
บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 175 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556