29/07/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญยนต์กลการ จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญยนต์กลการ จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย