ภาพข่าว
18/07/2556
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนปากพูน และโรงเรียนวัดไพศาลสถิต
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนปากพูน และโรงเรียนวัดไพศาลสถิต เมื่อวันที่ 6 และ 13 มิถุนายน 2556