ภาพข่าว
18/07/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 200 คน และได้มอบกระติกน้ำเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556