ภาพข่าว
05/07/2556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญฮอนด้า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญฮอนด้า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเพชรละครวิทยา เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน