ภาพข่าว
05/07/2556
บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 96 คน และมอบกระติกน้ำให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556