ภาพข่าว
05/07/2556
บริษัท โค้วโต๊ะฮุย กำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา

บริษัท โค้วโต๊ะฮุย กำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา  ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งประดู่ประชาอุทิศ เพื่อไว้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน