ภาพข่าว
13/01/2560
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ด้านวินัยจราจรให้กับสถานศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 จำนวน 25 โรงเรียน พร้อมมอบหมวกกันน๊อคจำนวน 432 ใบ