ภาพข่าว
23/02/2560
บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ที่ร้านฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ ในวันที่ 23 ก.พ. 2560 โดยมีผู้บริจาค 144 คน ได้โลหิต 64,800 ซีซี