ภาพข่าว
14/09/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยฮอนด้า จังหวัดพิษณุโลก สนันสนุนทุนเพื่อใช้ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19 ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จำนวน 1 ทีม ในวันที่ 13 กันยายน 2559