ภาพข่าว
05/09/2559
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559