30/08/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญฮอนด้า จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญฮอนด้า จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านระวิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559