ภาพข่าว
21/03/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตาวันลิสซิ่ง จังหวัดมหาสารคาม มอบอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และพันธุ์ไม้ ให้กับโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตาวันลิสซิ่ง จังหวัดมหาสารคาม มอบอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และพันธุ์ไม้ ให้กับโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านดร.โชคชัย เดชอมรธัญ มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั่้งนี้ พร้อมท่าน ร.ต.ดร.ธนุ  วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยได้มอบอาคารเรียนห้องสมุด 1 หลัง มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด และมอบพันธุ์ไม้ ให้กับโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559