ภาพข่าว
21/03/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 300 คน ได้เลือดจำนวน 135,000 ซีซี วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559