ภาพข่าว
10/03/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ มอบรถจักรยานยนต์ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้งเกษตรยนต์ มอบรถจักรยานยนต์ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559