ภาพข่าว
19/02/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยพาณิชย์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงชัยพาณิชย์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านบวกเปา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559